KAJ JE TO ORGANIZACIJA IN KAKO DELUJE

Pod termin organizacija lahko razumemo po opisu iz Wikipedije, da je to sociokulturni sistem, v cilj usmerjena skupina ljudi, ali pa na delitvi dela temelječ kolektiv, ki ima enake funkcionalne cilje in različne socialne interese. Razlikujemo gospodarske organizacije (»podjetja«, to je gospodarske družbe ali javne institucije), politične (politične stranke), družbene (humanitarne, prostovoljne) organizacije ipd.

Ampak kaj je bistvo vsake organizacije?
Bistvo je, da stremi za določenim ciljem. Pot oziroma strategija kako bo cilj dosegla pa predstavlja delovni proces v katerem sodelujejo vsi zaposleni. Le-ti so lahko v tem delovnem procesu zadovoljni ali pa nezadovoljni. Izsledki zadnjih raziskav kažejo, da je večina zaposlenih nezadovoljnih. Vzrokov je več.
Zaposleni so nezadovoljni z delovnim časom, v organizaciji vlada slaba klima, podjetje je neuspešno, vodstvo se ne zanima za razvoj zaposlenih itd.

Kako lahko to spremenimo? Načinov je več. Sama sem se pričela s tem vprašanjem ukvarjati leta 2009 in ravno takrat so tudi nastali prvi zametki za proces/metodo dela, ki sem jo imenovala Learning Brand.
Z njo podjetja postanejo Učeče se organizacije. To pomeni, da izboljšujejo notranji proces, ki ustvarja boljšo klimo in fokus usmerja na zaposlene, kar pomeni, da omogoča zaposlenim osebno in profesionalno rast. V takšni organizaciji so zaposleni zadovoljni, hitrejši, delo opravijo kvalitetnje in absentizem se zmanjša.
Vsekakor ni dvoma, da si vsi želimo delati v takšni organizaciji. Po zadnjih raziskavah lahko namreč zatrdimo, da denar že davno ni več glavni motivator, temveč so to odnosi med sodelavci in posledično dobra ali slaba klima, okolje organizacije, delovni čas ipd.

Ker smo dnevno vpeti v delo, ki poteka v takšni ali drugačni organizaciji je večni izziv kako organizacijo voditi, kako motivirati zaposlene v njej in kateri so tisti procesi, ki zagotavljajo, da bodo zaposleni zadovoljni in se bo organizacija uspešno razvijala. Ker je izredno težko vzpostaviti in tudi vzdrževati takšno ravnotežje, je to za vodstvo nenehen izziv in hkrati priložnost, da se zavzemajo za aktivnosti, ki se odvijajo v organizaciji tudi v prid zaposlenih in ne zgolj v pridobivanje in ustvarjanje dobička.
To pa je težka, a vendar bogato poplačana pot.

Marjetka

Razmišljanja

Leave a Comment

Previous reading
RAZMIŠLJANJA O EKSCENTRIZMU
Next reading
KULTURA TAKO IN DRUGAČE